Onterechte negatieve BKR registratie

Onterechte BKR registratie
Onterechte negatieve BKR registratie

Het kan vanzelfsprekend gebeuren dat u door een administratieve fout een onterechte BKR registratie heeft ontvangen. Dit is vervelend, maar gelukkig te verhelpen. Wanneer u er achter komt dat u een onterechte BKR registratie heeft ontvangen dient u eigenlijk meteen in actie te komen: hoe eerder u er achter aan gaat, hoe groter de kans dat het lukt om uw gelijk te halen.

Corrigeren

De eerste stap in het proces om de negatieve BKR registratie te corrigeren is contact opnemen met de verstrekker van het krediet die u de negatieve registratie heeft bezorgd. Vraag de aanbieder vriendelijk of hij het probleem wil recht zetten. Vergeet uw verzoek niet te beargumenteren en geef aan waarom de registratie incorrect is. Dit soort bedrijven krijgen namelijk vaker vergelijkbare vragen, waarbij een groot deel wel terecht blijk te zijn.

 

BKR en corrigeren

Wanneer u er niet uitkomt en u bent er zeker van dat de BKR registratie onterecht is, dan kunt u contact opnemen met het Bureau Krediet Registratie. Eerst zou ik naar de geschillencommissie stappen van het BKR aangezien zij zorgen voor een goede communicatie. Eerst zal het BKR proberen om het met u en de kredietverstrekker eens te worden, en wanneer dat niet lukt zal het BKR als een rechter met behulp van de bewijzen een uitspraak doen. De kosten voor het corrigeren van een BKR registratie bedragen 22 euro 50, maar die hoeft u alleen te betalen wanneer de claim onterecht blijkt te zijn.

240x400

Is lenen met een negatieve bkr verstandig?

Is lenen met een negatieve bkr verstandig
Is lenen met een negatieve bkr verstandig

Heeft u een negatieve BKR registratie opgelopen doordat u uw betaalverplichtingen niet meer kunt voldoen? Dat is dan niet zo best! Gelukkig zijn er nog voldoende andere methoden waarmee u geld kunt lenen zonder een enige vorm van BKR toetsing. De vraag blijft echter: is het wel verstandig om een krediet af te sluiten met een negatieve BKR registratie?

Betekenis negatieve BKR

Voordat we deze vraag met zekerheid kunnen beantwoorden, is het vanzelfsprekend van belang om de exacte betekenis te snappen. Bij een negatieve BKR gaat het immers om een slechte respons veroorzaakt door het feit dat u uw krediet niet kunt af betalen. Het is dan ook de vraag voor wie de BKR er nu echt is: voor u als afnemer of voor de kredietverstrekker aan de andere kant?

 

Wel, daar is geen duidelijk antwoord op. Eigenlijk is de BKR registratie er voor beide partijen gezien het feit dat het beschermend werkt. Als kredietverstrekker wordt u immers beschermd tegen klanten die het geld niet terug kunnen betalen, en als afnemer wordt u beschermd tegen het lenen van meer geld dan u zult kunnen terugbetalen. De BKR registratie is er dan ook niet voor niets en kan u een bepaalde mate van bescherming bieden.

Lenen met negatieve BKR?

Nu we dit weten is het natuurlijk maar de vraag of het verstandig is om geld te lenen met een negatieve BKR. Een groot risico is vanzelfsprekend het feit dat u in de schulden kan raken. Het is immers erg makkelijk om nieuwe leningen af te sluiten zodat de oude afbetaald kunnen worden. Dit is vanzelfsprekend erg onverstandig. Daarnaast is het zo dat een krediet zonder BKR toetsing vaak duurder is en strengere voorwaarden kent. Let hier dus op!

240x400

Heb ik een negatieve BKR?

Voordat u een krediet gaat afsluiten is het wellicht handig om na te gaan of u reeds een negatieve BKR registratie heeft. U ontvangt een negatieve registratie wanneer u niet langer kunt voldoen aan de betaalverplichtingen van uw huidig openstaande kredieten. Dit kan negatief zijn bij het afsluiten van een nieuw krediet aangezien de verstrekkers graag stabiele cliënten hebben die de leningen prima kunnen terug betalen. Maar hoe is het mogelijk om snel na te gaan of u een negatieve registratie heeft?

BKR registratie bekijken

U kunt al uw Bureau Krediet registraties nagaan door contact op te nemen met het bureau. Hiervoor dient u vaak een afspraak te maken om de gegevens door te nemen. Doe dit van te voren aangezien het alleen mogelijk is om een medewerker te spreken wanneer u een afspraak heeft op een bepaald moment. Vervolgens kunt u inzien over welke kredieten er informatie staan ingeschreven en of u een negatieve codering heeft ontvangen door het niet nakomen van bepaalde verplichtingen.

 

BKR registratie nakijken

Het is jammer genoeg niet mogelijk om een BKR registratie van een familielid of bekende na te gaan. Alleen de persoon waarop het krediet is afgesloten kan de gegevens inzien. Er zijn vanzelfsprekend bepaalde (juridische) uitzonderingen maar die zullen we hier niet bespreken.

240x400