Aflossingsvrije hypotheek

Bij aflossingsvrije hypotheek lost u tijdens de looptijd niets af op uw lening, en betaald alleen maar rente, daardoor profiteert u maximaal van de hypotheekrente-aftrek. Omdat u bij deze hypotheek geen verzekeringspremies betaalt om te sparen voor het aflossen van de hoofdsom, is uw woning aan het einde van de looptijd dus niet hypotheekvrij. Aangezien de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar is, zult u na deze 30 jaar geconfronteerd worden met aanzienlijk hogere maandlasten.

Mocht u dit willen voorkomen, dan zult u naast deze hypotheekvorm gedurende de looptijd toch een kapitaal op moeten bouwen. Daarom wordt deze hypotheekvorm vaak in combinatie met andere hypotheekvormen afgesloten, zodat de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd toch gedeeltelijk afgelost kan worden.

Kenmerken van de aflossingsvrije hypotheek:

 • u lost niets af gedurende de looptijd
 • u heeft vaste maandelijkse lasten, bestaande uit rente over de hypotheekschuld
 • soms verplichte overlijdensrisicoverzekering
 • aan het einde van de looptijd wordt de hypothecaire lening niet afgelost
 • besluit u achteraf toch om af te lossen, dan kunt u meestal tot 10% van de hoofdsom boetevrij per jaar aflossen

Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek:

 • deze hypotheekvorm heeft de laagste maandlasten, omdat er alleen rente betaald wordt en geen verzekeringspremies
 • omdat u niets aflost gedurende de looptijd, profiteert u maximaal van de hypotheekrente-aftrek

Nadelen van de aflossingsvrije hypotheek:

 • omdat u geen gebruik maakt van de “fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning” profiteer u niet van de kapitaalvrijstelling in Box I
 • na 30 jaar stijgen uw maandlasten aanzienlijk, omdat de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar is en er niets op de hypotheekschuld wordt afgelost
 • meestal kan alleen maar een hypotheek worden afgesloten ter hoogte van een bedrag gelijk aan een percentage (meestal 75%) van de executiewaarde van uw woning, tenzij u een combinatie maakt met een andere hypotheekvorm.
240x400

Annuïteitenhypotheek

Bij annuïteitenhypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af, daardoor weet u zeker dat aan het einde van de looptijd uw hypotheek volledig is afgelost.
U betaalt maandelijks een bedrag dat bestaat uit aflossing en rente.
In het begin betaalt u veel rente en lost u weinig af. Later is dat omgekeerd. In de meeste gevallen is de rente aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zodat uw netto maandlasten in het begin het laagst zijn. Deze nemen toe naarmate u meer aflost en dus minder rente betaalt.

Een annuïteitenhypotheek is dus bijvoorbeeld interessant als u gedurende de looptijd een inkomensstijging verwacht, omdat u carrière maakt, of een eigen zaak aan het opbouwen bent, deze hypotheekvorm wordt daarom vaak afgesloten door ondernemers.

Kenmerken van de annuïteitenhypotheek:

 • lagere netto hypotheeklasten in het begin, die naarmate de looptijd vordert hoger worden
 • vaak verplichte overlijdensrisicoverzekering
 • een vaste einddatum

Voordelen van de annuïteitenhypotheek:

 • zekerheid dat op het einde de looptijd uw hypotheekschuld is afgelost
 • u kunt zelf bepalen in hoeveel jaar u de hypotheekschuld aflost
 • de netto maandlasten zijn in het begin van de looptijd relatief laag, doordat u weinig aflost en veel rente betaalt. Over de betaalde hypotheekrente heeft u immers fiscaal voordeel
 • een annuïteitenhypotheek kan een goede oplossing zijn voor zogenaamde Box III leningen.
 • Dit zijn leningen waarvoor u geen fiscale voordelen (renteaftrek) geniet, zoals voor een tweede huis
 • wanneer u uw woning verkoopt krijgt u het verschil tussen verkoopprijs en resterende lening onbelast (netto) in handen

Nadelen van de annuïteitenhypotheek:

 • weinig profijt van fiscale aftrekregelingen, omdat u gedurende de looptijd steeds minder rente betaalt over een steeds lager wordende schuld
 • in het begin heeft u de meeste belastingaftrek terwijl u dan juist minder inkomstenbelasting betaald, dus minder fiscaal voordeel
 • vaak een lager maximaal te lenen hypotheekbedrag mogelijk dan bij de andere vormen
240x400

Beleggingshypotheek

Met een beleggingshypotheek bouwt u vermogen op via een beleggingsrekening, daarmee wijkt deze hypotheekvorm fundamenteel af van bijvoorbeeld de moderne levenhypotheek en de hybride hypotheek, waarbij vermogen wordt opgebouwd middels een kapitaalverzekering.

U betaalt maandelijks alleen maar rente en u lost tijdens de looptijd niets af op uw hypotheekschuld daardoor profiteert u maximaal van de hypotheekrente-aftrek. Verder bestaan de hypotheeklasten uit een bedrag dat wordt belegd in een fonds naar keuze. Vaak wordt deze keuze echter beperkt door de hypotheekverstrekker, zodat u verplicht bent een keuze te maken uit een bepaald aanbod van aandelen-, obligatie- of mixfondsen. Het bedrag dat wordt belegd kan een éénmalige storting zijn, of een periodieke inleg, of een combinatie van beiden.

De beleggingshypotheek biedt de meeste mogelijkheden om maximaal kapitaal op te bouwen, echter beleggen is niet zonder risico. Het rendement is niet gegarandeerd en kan tegenvallen. U loopt dus het risico dat u aan het einde van de looptijd niet genoeg vermogen heeft opgebouwd voor het aflossen van de hypotheekschuld. Houd u er verder ook rekening mee dat deze hypotheekvorm geen extra dekking biedt voor overlijden, daardoor is het vaak verplicht om nog een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Kenmerken van de beleggingshypotheek :

 • u lost niets af gedurende de looptijd
 • het vermogen wordt opgebouwd via een beleggingsrekening, hierdoor blijft de “fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning” in tact, maar wordt het opgebouwde vermogen tegen 1,2% fiscaal belast in Box III
 • u belegt door een éénmalige of periodieke inleg in aandelen-, obligatie- en/of mixfondsen
 • u kunt zelf het rendement beïnvloeden door een actieve rol te spelen bij de aan- en verkoop van fondsen
 • onder bepaalde voorwaarden kan het te investeren bedrag eventueel in het hypotheekbedrag meegenomen worden
 • vaak verplichte overlijdensrisicoverzekering

Voordelen van de beleggingshypotheek :

 • omdat u niets aflost gedurende de looptijd, profiteert u maximaal van de hypotheekrente-aftrek
 • de “fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning” blijft in tact
 • doordat het opgebouwde vermogen niet valt onder de “fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning” bent u na de looptijd niet verplicht het bedrag te besteden aan de aflossing van de hypotheekschuld
 • u kunt de inleg éénmalig of periodiek verlagen of verhogen, daar bent u vrij in koersontwikkelingen
 • indien de behaalde beleggingsresultaten dit toelaten, kunt u tussentijds bedragen opnemen voor andere bestedingen

Nadelen van de beleggingshypotheek:

 • het vermogen dat u met een beleggingsrekening opbouwt valt onder de vermogens-rendementsheffing in box III. Daardoor betaalt u 1,2% belasting over het gemiddeld uitstaand vermogen in een jaar. De fiscale
 • vrijstelling in Box III bedraagt € 20.014,- per persoon (voor 2017)
 • u loopt het risico dat u aan het einde van de looptijd niet genoeg vermogen heeft opgebouwd voor het aflossen van de hypotheekschuld. Het behaalde rendement is namelijk volledig afhankelijk van de behaalde beleggingsresultaten
240x400

Levenhypotheek

Bij levenhypotheek lost u tijdens de looptijd niets af op uw lening, daardoor profiteert u maximaal van de fiscale mogelijkheden. Bij een traditionele levenhypotheek wordt er d.m.v. een levensverzekering gespaard voor de aflossing op het einde van de looptijd. Bij een moderne levenhypotheek zorgt een aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering voor de aflossing op het einde van de looptijd.

Traditionele Levenhypotheek

Bij een traditionele levenhypotheek wordt er d.m.v. een levensverzekering gespaard voor de aflossing op het einde van de looptijd.

Kenmerken van de traditionele levenhypotheek:

 • u heeft vaste maandelijkse lasten, bestaande uit rente en premie voor de levensverzekering
 • in de meeste gevallen een gegarandeerde rentevergoeding over het spaardeel van 3%, met de kans op een hoger rendement
 • aan het einde van de looptijd wordt de hypothecaire lening (gedeeltelijk) afgelost met de levensverzekering
 • u kunt de hypotheek afsluiten bij een andere aanbieder, dan diegene waar u uw levensverzekering heeft afgesloten, die keuze is aan u.

Voordelen van de traditionele levenhypotheek:

 • vaak is het rendement dat de verzekeraar met uw premie behaalt hoger dan de 3% gegarandeerde rekenrente, wat uiteindelijk ook voor u een hogere einduitkering van de verzekering betekend
 • in geval van overlijden van de verzekerde keert de verzekering een bedrag uit van 60% tot 70% van de hypotheekschuld; of indien hoger het opgebouwde kapitaal.
 • De premie die u betaalt voor deze overlijdensrisicodekking is bestanddeel van de totale premie voor de levensverzekering
 • u profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden, mits u voldoet aan de voorwaarden voor de zogenaamde “fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning”.
 • Deze vrijstelling geldt éénmalig per verzekeringnemer (niet per verzekering) en gelden ook bij vroegtijdig overlijden van één van de verzekerden. Voor gehuwden en samenwonenden wordt de vrijstelling verdubbeld.
 • Voorwaarde voor deze speciale fiscale vrijstelling is dat je minstens 15 of 20 jaar aan één stuk door (maandelijks) premie betaald en dat de hoogste jaarpremie niet meer dan tienmaal de laagste premie is geweest (van belang bij tussentijdse premiestortingen).
 • Elk jaar worden de vrijstellingsbedragen geïndexeerd (gecorrigeerd voor inflatie).
 • Voor 2017 zijn de vrijstellingen respectievelijk € 32.500,- en € 110.500,-, in totaal dus € 143.000,-.
 • Bent u gehuwd of woont u samen? Dan kunt u zelfs rekenen op het dubbele: € 286.000,-.

Nadelen van de traditionele levenhypotheek:

 • de opbouw van het kapitaal in de levensverzekering is (deels) afhankelijk van het behaalde rendement. De kans bestaat dat aan het einde van de looptijd de hypotheek niet volledig wordt afgelost. Er kan ook geld overblijven.

Moderne Levenhypotheek

Bij een moderne levenhypotheek zorgt een aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering voor de aflossing op het einde van de looptijd.

Kenmerken van de moderne levenhypotheek:

 • u lost niets af gedurende de looptijd, daardoor profiteert u maximaal van de fiscale mogelijkheden
 • u heeft vaste maandelijkse lasten, bestaande uit rente en premie voor de kapitaalverzekering
 • aan het einde van de looptijd wordt de hypotheeklening (gedeeltelijk) afgelost met de kapitaalverzekering
 • het behaalde rendement is niet gegarandeerd
 • de betaalde premies worden belegd in zogenaamde units, met een ruime vrije keuze aan beleggingsmogelijkheden
 • premies worden vastgesteld volgens het zogenaamde “universal-life principe”
 • deze hypotheekvorm is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen
 • u kunt de hypotheek afsluiten bij een andere aanbieder, dan diegene waar u uw kapitaalverzekering heeft afgesloten, die keuze is aan u.

Voordelen van de moderne levenhypotheek:

 • als uw persoonlijke omstandigheden daar aanleiding toe geven, is de dekking van de kapitaalverzekering vrij eenvoudig (tijdelijk) te wijzigen
 • binnen deze hypotheekvorm kunt u kiezen uit vele beleggingsmogelijkheden, zowel offensief als defensief.
 • In tegenstelling tot een beleggingshypotheek wordt er dus niet alleen maar belegd in effecten
 • maandelijks betaald u voor de verzekeringen volgens het “universal-life principe” een van te voren afgesproken premie. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt echter iedere maand opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is namelijk afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden.
 • Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds minder risicokapitaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens dit principe zijn in de praktijk ook al wat lager dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant
 • deze hypotheekvorm biedt ruimte om binnen bepaalde grenzen inkomensaanvullende voorzieningen te treffen, denk daarbij bijvoorbeeld aan pensioen of arbeidsongeschiktheid
 • u profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden, mits u voldoet aan de voorwaarden voor de zogenaamde “fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning”.
 • Deze vrijstelling geldt éénmalig per verzekeringnemer (niet per verzekering) en gelden ook bij vroegtijdig overlijden van één van de verzekerden. Voor gehuwden en samenwonenden wordt de vrijstelling verdubbeld.
 • Voorwaarde voor deze speciale fiscale vrijstelling is dat je minstens 15 of 20 jaar aan één stuk door (maandelijks) premie betaald en dat de hoogste jaarpremie niet meer dan tienmaal de laagste premie is geweest (van belang bij tussentijdse premiestortingen).
 • Elk jaar worden de vrijstellingsbedragen geïndexeerd (gecorrigeerd voor inflatie).
 • Voor 2017 zijn de vrijstellingen respectievelijk € 32.500,- en € 110.500,-, in totaal dus € 143.000,-.
 • Bent u gehuwd of woont u samen? Dan kunt u zelfs rekenen op het dubbele: € 286.000,-.

Nadelen van de moderne levenhypotheek:

 • de opbouw van het kapitaal in de kapitaalverzekering is volledig afhankelijk van het behaalde rendement.
 • Vaak is het rendement hoger dan bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek, maar het eindbedrag is niet gegarandeerd. De kans bestaat dus dat aan het einde van de looptijd de hypotheek niet volledig wordt afgelost, maar er kan ook geld overblijven.
 • de kans is dus aanwezig dat u bij deze hypotheekvorm meer vermogen opbouwt dan de grote van uw lening.
 • Aan het einde van de looptijd heeft dat dan fiscale gevolgen. De uitkering van het kapitaal is namelijk onbelast tot maximaal de hoogte van uw hypotheekschuld of de wettelijke vrijstellingsbedragen. Over alles wat u meer gespaard hebt, moet u dus belasting betalen. (echter een hoger opgebouwd vermogen is natuurlijk geen nadeel)
240x400

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek lijkt het meest op een normale lening: je lost in gelijke delen af. Bij deze hypotheekvorm lost u maandelijks een vast bedrag af, daardoor weet u zeker dat aan het einde van de looptijd uw hypotheekschuld volledig is afgelost. U betaalt maandelijks een bedrag dat bestaat uit aflossing en rente. Omdat maandelijks een vast bedrag wordt afgelost neemt uw hypotheekschuld geleidelijk af gedurende de looptijd. Daardoor betaalt u steeds minder rente over een steeds lager wordende schuld en dalen uw maandlasten.

Een lineaire hypotheek is dus vooral interessant als u gedurende de looptijd een inkomensdaling verwacht, omdat u bijvoorbeeld minder wilt gaan werken, of hogere uitgaven verwacht, bijvoorbeeld omdat uw kinderen gaan studeren. Vooral veertigplussers kiezen voor deze hypotheekvorm met het oog op de toekomstige pensioenplannen.

Kenmerken van de lineaire hypotheek :

 • hogere hypotheeklasten in het begin, die naarmate de looptijd vordert lager worden
 • vaak verplichte overlijdensrisicoverzekering
 • een vaste einddatum
 • deze hypotheekvorm is geschikt om uw hypotheek snel af te lossen

Voordelen van de lineaire hypotheek:

 • zekerheid dat op het einde de looptijd uw hypotheekschuld is afgelost
 • u kunt zelf bepalen in hoeveel jaar u de hypotheekschuld aflost
 • een lineaire hypotheek kan een goede oplossing zijn voor zogenaamde Box III leningen. Dit zijn leningen waarvoor u geen fiscale voordelen (renteaftrek) geniet, zoals voor een tweede huis
 • wanneer u uw woning verkoopt krijgt u het verschil tussen verkoopprijs en resterende lening onbelast (netto) in handen

Nadelen van de lineaire hypotheek:

 • de maandlasten zijn in het begin van de looptijd van de lineaire hypotheek relatief hoog, omdat u direct start met de aflossing van uw hypotheekschuld
 • weinig profijt van fiscale aftrekregelingen, omdat u gedurende de looptijd steeds minder rente betaalt over een steeds lager wordende hypotheekschuld
 • vaak een lager maximaal te lenen hypotheekbedrag mogelijk dan bij de andere hypotheekvormen
240x400