Rentekrediet

Vaak wordt het rentekrediet gezien als een vorm van het doorlopend krediet. Ook bij het rentekrediet spreekt u met de kredietverstrekker van te voren een limietbedrag af. U kunt tot dit limietbedrag onbeperkt geldbedragen opnemen. U bepaalt zelf hoeveel geld u opneemt en wanneer u het nodige bedrag opneemt. Ook het bestedingsdoel van het opgenomen geld staat u geheel vrij. U betaalt echter, in tegenstelling tot een standaard doorlopend krediet, tijdens een bepaalde periode geen verplichte aflossing. Het is voldoende om rente over het uitstaande saldo te betalen.

Bij een rentekrediet heeft u dus geen verplichting tot aflossing. Dit geldt niet voor de gehele looptijd van het krediet. Van te voren wordt een periode vastgelegd waarvoor de aflossingsplicht ontbreekt. In de meeste gevallen gaat het om vijf jaar. Tijdens deze periode betaalt u maandelijks een variabele rente over het opgenomen bedrag. Het bedrag aan rente kan hierdoor per maand verschillen. Wanneer de vastgelegde periode verstrijkt, bekijkt de kredietverstrekker of u in aanmerking komt voor een nieuwe aflossingsvrije periode. Het krediet wordt omgezet in een standaard doorlopend krediet wanneer u niet in aanmerking komt voor een tweede aflossingsvrije periode. U betaalt vanaf dan een maandelijks bedrag aan aflossing en rente. Na de aflossingsvrije periode kunt u ook altijd zelf ervoor kiezen over te gaan tot een krediet met aflossing of het bedrag in één keer af te lossen. Dankzij de aflossingsvrije periode heeft het rentekrediet de laagste maandlasten in vergelijking met andere leningen.

Aan het afsluiten van een rentekrediet zitten twee belangrijke voorwaarden. De minimale leeftijd is 18 jaar en vaak ligt de maximale leeftijd op 65 jaar. U moet bovendien over een vast dienstverband beschikken om het rentekrediet af te sluiten. Een uitkering van een sociale dienst is niet voldoende. De looptijd van het rentekrediet ligt niet vast. Er bestaat daardoor de kans dat u een vrij lange tijd aan het krediet, en de schulden, vast zit. Meestal wordt een rentekrediet afgesloten wanneer men weet dat het over een aantal jaar voldoende geld heeft om het krediet in één keer af te lossen. Zo wordt het rentekrediet veel gebruikt door mensen die op het punt staan te trouwen of die aan het begin van hun carrière staan.

240x400

WOZ-Krediet

Het WOZ krediet is een speciaal krediet voor huizenbezitters. De overwaarde van het huis (WOZ) wordt als onderpand gebruikt bij het afsluiten van het krediet. De voorwaarde is wel dat het huis als hoofdverblijfplaats dient. In veel gevallen is het WOZ krediet een goed alternatief voor een tweede hypotheek. U betaalt namelijk een lagere rente en hoeft niet naar de notaris. Ook betaalt u meestal geen afsluitprovisie. Er zijn diverse kredietverstrekkers die het WOZ krediet aanbieden. Voor het afsluiten van het krediet heeft u geen taxatierapport nodig, de WOZ opgave van uw gemeente is voldoende. Er wordt wel gekeken of u een BKR notering heeft en hoe uw betalingsverleden eruit ziet.

De hoogte van het WOZ krediet wordt gekoppeld aan de overwaarde van uw woning. Het krediet kent vervolgens dezelfde afspraken als een doorlopend krediet. Het WOZ krediet wordt ook als zodanig bij het BKR in Tiel geregistreerd. Op basis van de WOZ waarde wordt met de kredietverstrekker een maximaal te lenen bedrag bepaald. Vervolgens kunt u onbeperkt wanneer u wilt tot de afgesproken limiet geldbedragen opnemen. Net als bij een doorlopend krediet betaalt u een vast bedrag per maand aan aflossing en rente. De rente is ook bij het WOZ krediet variabel. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u nog heeft openstaan. De looptijd van het krediet staat niet vast. U beslist zelf hoe lang u over terugbetaling doet.

U bent niet verplicht het opgenomen geld in uw woning te steken. Wanneer u dit wel doet, is de rente die u over dat bedrag moet betalen aftrekbaar van de belasting. Er is uiteraard geen fiscale aftrek wanneer u het geleende geld aan andere zaken dan uw woning besteedt.

Voor het afsluiten van het WOZ krediet gebruikt u de overwaarde op uw huis. Deze waarde geldt als onderpand voor de lening. Hierdoor profiteert u van een lagere rente dan bij een ander soort krediet of een tweede hypotheek. Omdat de overwaarde van uw huis aan het krediet gekoppeld is, kunt u wel in de problemen komen wanneer deze waarde daalt. U moet daarom zeker zijn dat uw woning een stabiele waarde heeft en oppassen voor dalende huizenprijzen.

240x400

Persoonlijke Lening

In tegenstelling tot een doorlopend krediet ligt bij een persoonlijke lening het bedrag dat geleend wordt vast. Persoonlijke leningen zijn vooral geschikt voor aankopen van een consumptief product, zoals tv, wasmachine of auto. Er wordt bij het afsluiten van de lening afgesproken binnen welke termijn het bedrag wordt terugbetaald. Daarmee kiest u zelf de looptijd. Meestal gaat het om een looptijd van minimaal 6 maanden. Als vuistregel geldt dat de lening moet worden afgelost voordat de aankoop wordt afgeschreven. Koopt u bijvoorbeeld een auto en denkt u over drie jaar een nieuwe auto te kopen, zorg dan voor een looptijd van minder dan drie jaar.

Wat u maximaal kunt lenen met een persoonlijke lening, wordt bepaald door factoren als inkomsten, maandelijkse vaste lasten en aard en duur van uw werkcontract. U kunt meer lenen naar mate het maandelijkse vrij te besteden bedrag (inkomsten min vaste lasten) hoger is.

De rente bij een persoonlijke lening ligt altijd vast. Net als het doorlopend krediet kent de persoonlijke lening een vast maandbedrag. Tijdens de looptijd betaalt u hierdoor iedere maand hetzelfde bedrag aan zowel rente als aflossing. De hoogte van de rente hangt van meerdere factoren af. Om te beginnen wordt er een risicoprofiel van u opgesteld. Aan de hand van dit profiel wordt bepaald hoe groot de kans is dat u de lening daadwerkelijk terugbetaalt. Het geboden rentetarief wordt hoger naar mate het risicoprofiel hoger is. Daarnaast is het rentepercentage mede afhankelijk van de marktrente, de hoogte van de lening (hoe hoger het geleende bedrag, hoe lager de rente) en aanvullende verzekeringen. Ook bij een persoonlijke lening wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering geleverd. Het nog af te lossen bedrag, maar geen achterstallige termijnen, wordt bij overlijden kwijtgescholden.

Een persoonlijke lening geeft zekerheid over het geleende bedrag, de verschuldigde rente, de aflossingen en de looptijd. De lening stopt wanneer het geleende bedrag volledig is afgelost, op het einde van de looptijd. Wanneer u meer geld nodig heeft dan de afgesloten persoonlijke lening, zult u een nieuwe lening moeten aanvragen. Wilt u tijdens de looptijd vervroegd meer aflossen dan het vaste maandbedrag, betaalt u hiervoor een boete. De kredietverstrekker loopt met vervroegd aflossen immers rente mis.

240x400

Makkelijk geld lenen

Nederlanders raken steeds vaker en erger in de schulden. Tegenwoordig is niets is zo eenvoudig als geld lenen via internet of via reclames op TV. De Vereniging van Gemeentelijke Kredietbanken maar ook andere instellingen voor de schuldhulpverlening hebben onlangs bekend gemaakt dat vorig jaar bijna 50.000 mensen om een schuldregeling vroegen, drie procent meer dan het jaar ervoor en zelfs een verdubbeling ten opzichte van 2015. Deze gemiddelde schuld steeg in vijf jaar van 16.000 euro naar ongeveer 26.000 euro. Het huidige kabinet heeft daarom als doelstelling het aantal personen met problematische schulden terugdringen. Hiervoor maakt het kabinet 88 miljoen euro vrij. Kredietverstrekkers kunnen rekenen op een hogere boete als men geld leent aan personen van wie men zou moeten weten dat deze het niet kunnen terugbetalen en mensen mogen minder lang rood staan. De kredietwaardigheid zal om deze beter moeten worden bijgehouden, met als extra toevoeging op de huidige methodiek, het registreren van gegevens van burgers door het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel.

Personen die de hun post niet meer durven te openen uit vrees voor de zoveelste aanmaning, kunnen de lokale kredietbanken of andere instanties voor schuldhulpverlening vragen om hulp. Deze instellingen kijken naar het inkomen, het gevraagde bedrag om te lenen en wat per maand gemist kan worden om schulden af te lossen. Afspraken hierover worden op papier gezet. Wellicht moet afstand worden gedaan van bepaalde zaken of moet er aanspraak wordt gedaan op de tegoeden van een spaarloonrekening. Het gevolg is dat de schuldenaren onder het bijstandsniveau van enkele tientallen euro per week leven, maar daarna is men dan ook van de schulden verlost.

240x400

Tante Agaath Lening

Tante Agaath lening
De meest bekende vorm van startkapitaal is de Tante Agaath lening. Tegenwoordig is de naam Tante Agaath wat komen te vervallen. Ze noemem deze in de belastingboeken gewoon durf- of startkapitaal, maar met de voorwaarden zoals deze al eerder bekend waren voor de Tante Agaath lening.

De Tante Agaath lening is een lening van een extern persoon. Dit hoeft dus geen familie te zijn (zoals de naam misschien doet vermoeden). De lening is aan een (zelfstandige startende) ondernemer. Samen moeten zij een voorstel maken waarbij wordt omschreven hoeveel geld (minimaal 2269 en maximaal ongeveer 50.000 euro) er geleend wordt. Maar ook met welk doel. Daarna moet deze door de belastingdienst worden goedgekeurd. Alleen als deze door de belastingdienst is goedgekeurd is dit een echte Tante Agaath lening.

Eigenschappen van de Tante Agaath lening

 • Voor de geldverschaffer klein voordeel in box III en box I.
 • De Tante Agaath lening is alleen mogelijk tegen zakelijke wettelijk geldende rente.
 • Indien achteraf het geld niet terug kan worden betaald, gelden fiscaal voordelige eigenschappen voor de geldverschaffer.

Maar ook weer alleen indien de belastingdienst heeft aangegeven dat ook zij vinden dat het geld niet kan worden terug betaald.

* Voor ondernemer weinig extra voorwaarden.

Voordelen tante agaath lening

 • Vaak mogelijk om onafhankelijk te blijven
 • Groot vertrouwen in de ondernemer
 • Beslissen relatief snel
 • Vaak mogelijk gedurende de looptijd om verder te onderhandelen
 • Pre-startfase/ startfase
 • Tot 50.000 euro

Nadelen tante agaath lening

 • Beperkte toegevoegde waarde van investeerder
 • Hands off, ook bij slecht weer
 • Kans op verstoorde relaties
 • Niet gericht op rendement
240x400

Studentenlening

Studenten zijn niet de meest kapitaalkrachtige groep in de samenleving, dat weet iedereen. Mocht je als student extra geld nodig hebben en een bijbaantje levert niet genoeg op, dan kun je ervoor kiezen om geld te lenen. Wij geven je graag een overzicht van de bekendste mogelijkheden.

 • Lenen bij de IB-groep. Bij de IB-groep kun je als student tegen gunstige voorwaarden tijdens je studietijd geld lenen. Je kunt vanaf je eerste studiejaar je studiebeurs aanvullen, en als de tijd van studiefinanciering voorbij is kun je een extra studentenlening afsluiten. In 2016-2017 is het totaal dat je maandelijks van de IB-groep kan ontvangen ongeveer 800 euro.
 • Studentenlening aanvragen bij een bank. De grote banken in Nederland, Bunq, ABN Amro, Rabobank, SNS en nu ook de ING Bank verwelkomen je graag als klant, ook als student. Zeker als je al wat verder gevorderd bent in je studie doen ze graag zaken met je, omdat je het dan in de risico-analyse van de bank (om je lening terug te betalen) goed doet in verband met relatief goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt die je als afgestudeerde student natuurlijk hebt. Je kunt in ieder geval kiezen uit een doorlopend krediet (het bekende rood staan) en een persoonlijke lening. Bij een persoonlijke lening spreek je van tevoren een bepaald leenbedrag, afbetaaldatum en rentepercentage af.
 • Kleine bedragen lenen via SMS. Sinds enkele jaren is het lenen via SMS in opkomst. Via zogenaamde minikredieten of minileningen kan binnen 10 minuten tot 750 euro worden geleend. Dit fenomeen is vooral populair onder mensen die een negatieve BKR-notering hebben, waarmee erg lastig een reguliere lening kan worden afgesloten. Voor een minilening is geen BKR-check nodig omdat het om een gering bedrag gaat. De rentes bij dergelijke kredieten liggen vaak erg hoog.

Lenen bij de IB-groep is de meest voordelige manier van lenen. Lenen bij een bank is meestal verstandiger om alleen te doen als je bij de IB-groep niet langer kunt lenen. Alleen in geval van nood adviseren we je om een minilening af te sluiten, omdat de rentes hier een stuk hoger liggen. Al met al is een studentenlening een prima oplossing om aan extra geld te komen.

240x400

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een leningsvorm waarbij de kredietverstrekker in het geval van faillissement van u als degene die geld geleend heeft, zijn geld pas terug kan krijgen als alle andere schuldeisers zijn betaald. Als er onvoldoende geld aanwezig is uit de opbrengst van uw bezittingen, krijgt de kredietverstrekker helemaal geen geld terug. De achtergestelde kredietverstrekker heeft in de faillissementsrangorde alleen voorrang ten opzichte van de aandeelhouders, vennoten of inbrengers. De achtergestelde lening kan alleen geregeld worden door dit contractueel met elkaar af te spreken.

Hoger rentepercentage bij achtergestelde lening

Door deze voorwaarden loopt de kredietverstrekker een hoger risico dat hij een deel van zijn verstrekte krediet niet terugbetaald krijgt. Om dit te compenseren wordt meestal een hoger rentepercentage afgesproken. Soms is de rente zelfs afhankelijk van de winst. Over de winst die de kredietverstrekker heeft ontvangen, hoeft hij geen belasting te betalen aan de fiscus.

Gunstige investering

Achtergestelde leningen kunnen er voor zorgen dat een onderneming extra aantrekkelijk wordt om geld aan uit te lenen voor banken en investeerders. Het is voor hen een gunstige investering. Wanneer de onderneming failliet zou gaan, zullen de achtergestelde schuldeisers de eerste klap opvangen. Zij staan tenslotte onderaan de rij van instellingen die geld krijgen. De achtergestelde lening werkt hierdoor als een soort ‘kussen’. Daarbij is het een middel om vertrouwen te wekken bij bepaalde investeringstransacties. Een bank of investeringsmaatschappij die de transactie heeft opgezet en er zelf via een achtergestelde lening instapt, laat hiermee zien dat het hem ook ‘menens’ is en dat hij vertrouwen heeft in de lener.

Achtergestelde lening alleen zakelijk gebruikt

Achtergestelde leningen worden in de praktijk uitsluitend verstrekt door ondernemingen, aan ondernemingen. Soms kan een dergelijke lening worden gereken bij het eigen vermogen. Verstrekkers van een achtergestelde lening zijn vaak het moederbedrijf van de onderneming of grote banken, die het risico goed kunnen inschatten. Ook overheden verstrekken vaak achtergestelde leningen als een vorm van subsidie.

Achterstelling bij effectenhandel

Bij handel in effecten komt achterstelling heel veel voor. Er worden dan door de uitgever verschillende obligaties uitgegeven die aan elkaar achtergesteld zijn. Deze obligaties zijn niet zozeer achtergesteld in geval van faillissement (effecten zijn in de regel ‘faillissementsproof’), maar de achterstelling geldt met name bij iedere rente- en aflossingsbetaling die wordt gedaan. Zo ontstaat een ranglijst, bijvoorbeeld betaling vindt eerst plaats aan alle dienstverleners (trustkantoren, accountants, advocatenhonoraria, daarna aan de transactiepartijen voor hun transactiegerelateerde diensten, daarna aan de obligatiehouders, en alles wat overblijft, hoe veel of weinig dat ook is, aan de (meest achtergestelde) obligatiehouders.

240x400

Ambtenarenlening

ls u bij een overheidsinstantie werkt en dus ambtenaar bent, kunt u vanaf nu goedkoper geld lenen met een ambtenarenlening.

Een organisatie die onderdeel is van Bridge Finance B.V. gevestigd te Lelystad biedt deze leningen aan, in samenwerking met een aantal banken. De redenering is dat ambtenaren beter aan betalingsverplichtingen voldoen dan gemiddeld. Hierdoor worden procentueel meer leningen terugbetaald en worden er minder kosten gemaakt. Deze kostenbesparing wordt (gedeeltelijk) doorberekend aan de klant.

Belangrijkste kenmerken van de ambtenarenlening

De ambtenarenlening in een notendop:

 • De ambtenarenlening komt in de gebruikelijke vormen, zoals doorlopend krediet, persoonlijke lening, rentekrediet, autofinanciering, postorderkrediet, kaartkrediet en creditcard.
 • Uw leningaanvraag wordt bij het BKR getoetst en doorgegeven.
 • De ambtenarenlening is alleen voor ambtenaren, semi-ambtenaren en hun partners.
 • Er vindt een kredietcheck plaats, u moet dus ook als ambtenaar aan bepaalde voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen maken van de ambtenarenlening

Wie verleent de ambtenarenlening?

Momenteel werkt Bridge Finance samen met de volgende financiële instellingen: Interbank, De Nederlandsche Voorschotbank, de Hollandsche Disconto Voorschotbank, Gema Advies Groep BV, Arenda, Defam, NVF Voorschotbank en Avero. Bekende namen dus en dat schept vertrouwen. De prospectussen en meer informatie kunt u altijd bemachtigen wanneer u besluit een ambtenarenlening af te sluiten.

240x400

Doorlopend Krediet

Wil je ook snel over extra geld beschikken en zelf bepalen wanneer je het opgenomen geld aflost, dan is doorlopend krediet een uitstekende keuze. Het is een kwestie van makkelijk en snel geld lenen en zelf bepalen wanneer je het geleende bedrag weer aflost.

Wat is een doorlopend krediet?

Je zorgt er met doorlopend krediet voor dat je altijd geld achter de hand hebt. Heb je teveel geld afgelost en direct weer geld nodig dan is dit geen probleem, je kunt ten alle tijde weer geld opnemen. Je hebt zo veel meer betalingsvrijheid dan bijvoorbeeld bij een persoonlijke lening. Ook fijn om te weten is dat je bij doorlopend krediet boetevrij kunt aflossen.

Overige kenmerken doorlopend krediet

Je kunt het nummer van de lening ook gebruiken als bankrekening, voor de startende ondernemer is dit een ideale oplossing. Je kunt dus je betalingen via het doorlopend krediet laten lopen en hetzelfde geldt voor je inkomsten. Begint het bedrijf goed te lopen ben je natuurlijk snel van je schuld af en kun je beginnen met een buffer op te bouwen.

Wel is het zo dat je minimaal €5.000,- moet opnemen, hoeveel je in totaal op kunt nemen hangt af van je maandelijkse inkomen, indien je een partner hebt kun je hiervan ook de maandelijkse inkomsten meerekenen.

Een ander kenmerk en groot voordeel van doorlopend krediet is dat je veel minder rente betaald ten opzichte van een creditcard. Wanneer je een creditcard gebruikt en dus rood komt te staan betaald je veel meer rente dan bij doorlopend krediet. Bij doorlopend krediet heb je namelijk een variabele rente, de rente die je dus betaald hangt af van de actuele rentestand.

Nadelen van doorlopend krediet

Het grootste nadeel van doorlopend krediet is dat wanneer je hier altijd gebruik van maakt en je de 60-jarige leeftijd bereikt. Zodra je 60 jaar wordt, bouwen kredietverstrekkers namelijk je limiet maandelijks af, zodat het krediet bij het bereiken van je 68 jaar is afgelost. Doorlopend krediet loopt nu eenmaal maar tot het 68ste jaar.

240x400

Consumptief Krediet

Een consumptief krediet wordt omschreven als een lening voor alledaagse producten of diensten. Het betreft zaken met een beperkte houdbaarheidsdatum, zoals een auto, tv, wasmachine of vakantie. In feite is het consumptief krediet slechts een verzamelnaam voor twee soorten leningen: het doorlopend krediet en de persoonlijke lening. Voor welk consumptief krediet u kiest, is afhankelijk van het doel van de lening en van uw persoonlijke voorkeuren.

Het doorlopend krediet wordt afgesloten wanneer het nog onduidelijk of onzeker is hoeveel een aanschaf gaat kosten. U kunt hierbij denken aan een verbouwing of de aanleg van een tuin. Samen met de kredietverstrekker spreekt u een kredietlimiet af. Tot aan dat limiet bent u vrij om gewenste geldbedragen uit het krediet op te nemen. Wanneer u geld opneemt en waarvoor u het geld gebruikt, kunt u geheel zelf bepalen. U lost per maand een bepaald vast bedrag af voor zowel aflossing als rente. Het doorlopend krediet kent een variabele rente. Hierdoor staat niet vast hoeveel van het vaste maandbedrag uit rente bestaat, en daarmee ook niet hoeveel aan aflossing. De periode waarin u het opgenomen bedrag moet terugbetalen staat daarmee niet vast. Eerder afgeloste bedragen kunnen altijd opnieuw uit het krediet worden opgenomen. Veel mensen hebben met het afsluiten van een doorlopend krediet extra geld achter de hand voor onverwachte uitgaven of voor uitgaven waarvan niet precies vast staat hoeveel deze gaan kosten, zoals studiekosten of een vakantie.

Een persoonlijke lening is een lening met een vast leenbedrag. De lening wordt veelal afgesloten voor de aanschaf van alledaagse producten als een televisie, wasmachine of auto. Bij de persoonlijke lening staat niet alleen het leenbedrag vast. Ook de rente, aflossing en looptijd van de persoonlijke lening staan bij het afsluiten helemaal vast. Het vaste maandbedrag dat u tijdens de looptijd betaalt, kent hierdoor een vast aandeel aflossing en rente. Hoe hoog het rentepercentage is, wordt bepaald aan de hand van onder meer een risicoprofiel (hoe groot is de kans dat u een lening zonder problemen kunt terugbetalen), de marktrente, de hoogte van het leenbedrag en eventuele aanvullende verzekeringen. Zowel bij een persoonlijke lening als doorlopend krediet wordt in de meeste gevallen een overlijdensrisicoverzekering meegeleverd. Deze zorgt ervoor dat openstaande schuld wordt kwijtgescholden bij overlijden. Het gaat dan niet om achterstallige betalingen.

Overigens is het consumptief krediet in feite niet bedoeld voor het opknappen van uw woning met het oog op het creëren van overwaarde.

240x400