Rentekrediet

Vaak wordt het rentekrediet gezien als een vorm van het doorlopend krediet. Ook bij het rentekrediet spreekt u met de kredietverstrekker van te voren een limietbedrag af. U kunt tot dit limietbedrag onbeperkt geldbedragen opnemen. U bepaalt zelf hoeveel geld u opneemt en wanneer u het nodige bedrag opneemt. Ook het bestedingsdoel van het opgenomen geld staat u geheel vrij. U betaalt echter, in tegenstelling tot een standaard doorlopend krediet, tijdens een bepaalde periode geen verplichte afloss...
Read More

WOZ-Krediet

Het WOZ krediet is een speciaal krediet voor huizenbezitters. De overwaarde van het huis (WOZ) wordt als onderpand gebruikt bij het afsluiten van het krediet. De voorwaarde is wel dat het huis als hoofdverblijfplaats dient. In veel gevallen is het WOZ krediet een goed alternatief voor een tweede hypotheek. U betaalt namelijk een lagere rente en hoeft niet naar de notaris. Ook betaalt u meestal geen afsluitprovisie. Er zijn diverse kredietverstrekkers die het WOZ krediet aanbieden. Voor het afslu...
Read More

Persoonlijke Lening

In tegenstelling tot een doorlopend krediet ligt bij een persoonlijke lening het bedrag dat geleend wordt vast. Persoonlijke leningen zijn vooral geschikt voor aankopen van een consumptief product, zoals tv, wasmachine of auto. Er wordt bij het afsluiten van de lening afgesproken binnen welke termijn het bedrag wordt terugbetaald. Daarmee kiest u zelf de looptijd. Meestal gaat het om een looptijd van minimaal 6 maanden. Als vuistregel geldt dat de lening moet worden afgelost voordat de aankoop w...
Read More

Makkelijk geld lenen

Nederlanders raken steeds vaker en erger in de schulden. Tegenwoordig is niets is zo eenvoudig als geld lenen via internet of via reclames op TV. De Vereniging van Gemeentelijke Kredietbanken maar ook andere instellingen voor de schuldhulpverlening hebben onlangs bekend gemaakt dat vorig jaar bijna 50.000 mensen om een schuldregeling vroegen, drie procent meer dan het jaar ervoor en zelfs een verdubbeling ten opzichte van 2015. Deze gemiddelde schuld steeg in vijf jaar van 16.000 euro naar ongev...
Read More

Tante Agaath Lening

Tante Agaath lening De meest bekende vorm van startkapitaal is de Tante Agaath lening. Tegenwoordig is de naam Tante Agaath wat komen te vervallen. Ze noemem deze in de belastingboeken gewoon durf- of startkapitaal, maar met de voorwaarden zoals deze al eerder bekend waren voor de Tante Agaath lening. De Tante Agaath lening is een lening van een extern persoon. Dit hoeft dus geen familie te zijn (zoals de naam misschien doet vermoeden). De lening is aan een (zelfstandige startende) onderneme...
Read More

Studentenlening

Studenten zijn niet de meest kapitaalkrachtige groep in de samenleving, dat weet iedereen. Mocht je als student extra geld nodig hebben en een bijbaantje levert niet genoeg op, dan kun je ervoor kiezen om geld te lenen. Wij geven je graag een overzicht van de bekendste mogelijkheden. Lenen bij de IB-groep. Bij de IB-groep kun je als student tegen gunstige voorwaarden tijdens je studietijd geld lenen. Je kunt vanaf je eerste studiejaar je studiebeurs aanvullen, en als de tijd van studiefinan...
Read More

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een leningsvorm waarbij de kredietverstrekker in het geval van faillissement van u als degene die geld geleend heeft, zijn geld pas terug kan krijgen als alle andere schuldeisers zijn betaald. Als er onvoldoende geld aanwezig is uit de opbrengst van uw bezittingen, krijgt de kredietverstrekker helemaal geen geld terug. De achtergestelde kredietverstrekker heeft in de faillissementsrangorde alleen voorrang ten opzichte van de aandeelhouders, vennoten of inbrengers. De...
Read More

Ambtenarenlening

ls u bij een overheidsinstantie werkt en dus ambtenaar bent, kunt u vanaf nu goedkoper geld lenen met een ambtenarenlening. Een organisatie die onderdeel is van Bridge Finance B.V. gevestigd te Lelystad biedt deze leningen aan, in samenwerking met een aantal banken. De redenering is dat ambtenaren beter aan betalingsverplichtingen voldoen dan gemiddeld. Hierdoor worden procentueel meer leningen terugbetaald en worden er minder kosten gemaakt. Deze kostenbesparing wordt (gedeeltelijk) doorbere...
Read More

Doorlopend Krediet

Wil je ook snel over extra geld beschikken en zelf bepalen wanneer je het opgenomen geld aflost, dan is doorlopend krediet een uitstekende keuze. Het is een kwestie van makkelijk en snel geld lenen en zelf bepalen wanneer je het geleende bedrag weer aflost. Wat is een doorlopend krediet? Je zorgt er met doorlopend krediet voor dat je altijd geld achter de hand hebt. Heb je teveel geld afgelost en direct weer geld nodig dan is dit geen probleem, je kunt ten alle tijde weer geld opnemen. Je hebt...
Read More

Consumptief Krediet

Een consumptief krediet wordt omschreven als een lening voor alledaagse producten of diensten. Het betreft zaken met een beperkte houdbaarheidsdatum, zoals een auto, tv, wasmachine of vakantie. In feite is het consumptief krediet slechts een verzamelnaam voor twee soorten leningen: het doorlopend krediet en de persoonlijke lening. Voor welk consumptief krediet u kiest, is afhankelijk van het doel van de lening en van uw persoonlijke voorkeuren. Het doorlopend krediet wordt afgesloten wanneer ...
Read More